WinMENTOR ENTERPRISE

Eficiență

Varianta WinMENTOR Enterprise este varianta premium a programului de gestiune și administrare a afacerii WinMENTOR. Acest pachet îți oferă acces la un panou complex, cu mai multe funcții, scopul său fiind eficientizarea afacerii tale la cel mai înalt nivel.

Exclusivitate

Pachetul WinMENTOR Enterprise se adresează experților în gestionare și administrare a afacerii. Este o variantă mai complexă a programului WinMENTOR. Este bonusul de care are nevoie afacerea ta!

 • WinMENTOR ENTERPRISE

  Sisteme ERP avansate pentru gestionarea afacerii tale!

WinMENTOR ENTERPRISE

Este destinat utilizarii de catre firme cu profil de comert en-gros si en-detail, constructii, evidenta si audit financiar-contabil, alimentatie publica, prestari servicii, depozite produse farmaceutice, etc. WinMENTOR 

Evidența contabilă

WinMENTOR ENTERPRISE asigură posibilitatea introducerii planului de conturi specific firmei Dvs. în program și cu ajutorul funcțiilor sale puteți folosi analitice pe un număr nelimitat de niveluri. Pentru fiecare firmă în parte se poate configura modul de realizare a înregistrărilor contabile, astfel încât acestea să fie conforme cu activitatea specifică a firmei.

Programul calculează automat coeficientul diferențelor de preț la mărfuri, închide automat conturile de venituri și cele de cheltuieli și conturile de TVA. De asemenea, pentru firmele asociate în participațiune, programul asigură distribuirea procentuală a veniturilor și cheltuielilor.

Întrucât înregistrările contabile sunt efectuate automat, programul compune și explicațiile acestora. Ele pot fi completate, eventual, cu note contabile diverse (pentru cheltuieli de constituire, repartizarea profitului, impozit pe dividende etc.). În același timp, oferă și posibilitatea obținerii unei balanțe cumulate pentru firmele din cadrul unui grup.

Stocuri

WinMENTOR ENTERPRISE rezolvă integral problema stocurilor, în strânsă legătură cu aspectul contabil. Iată câteva caracteristici:

 • descrierea flexibilă a articolelor prin posibilitatea folosirii atributelor la nivelul cărora se pot detalia toate caracteristicile de descriere;
 • e poate opta în orice moment pentru trecerea de la lucrul fără atribute la lucrul cu atribute, iar lista de atribute ce descriu articolul poate fi schimbată oricând;
 • evidență separată pe subunități, multi-gestiune cantitativ-valorică sau global-valorică;
 • descărcarea automată din stoc pe baza metodelor de gestiune cunoscute: FIFO, LIFO, PMP, identificare specifică;
 • nomenclatorul articolelor de stoc este compact (pentru intrări cu prețuri diferite la același articol nu se creează poziții noi în nomenclator);
 • posibilitatea înregistrării automate de taxe asociate pentru fiecare articol de stoc în parte;
 • identificarea rapidă a articolelor din stoc prin folosirea claselor de încadrare și a atributelor de caracterizare;
 • folosirea de unități de măsură multiple, cu transformarea automată a cantității și a prețului pe baza parităților specificate și cu posibilitatea gestionării stocurilor pe unități de măsură de ambalare / stocare;
 • evidența pe serii, termene de garanție și date de expirare;
 • calculul coeficientului de diferențe de preț în cazul evidenței global-valorice;
 • descrierea de prețuri multiple și folosirea acestora în funcție de criterii comerciale;
 • posibilitatea descrierii anumitor caracteristici pe intervale lunare de valabilitate;
 • definirea de articole echivalente și posibilitatea folosirii acestora pe documente;
 • posibilitatea actualizării automate a nomenclatoarelor de articole, pentru domeniul farmaceutic, conform listelor impuse de Ministerul Sănătății.

Rezolvarea documentelor legate de înregistrarea stocurilor și a serviciilor se face pe machete specializate, cu aspect asemănător cu cel al formularelor tipizate. Aveți următoarele posibilități:

 • intrări de stocuri sau servicii pe facturi, avize de expediție, bonuri de achiziție, cu evidențierea diferențelor constatate la recepție și tipărirea de note de recepție corespunzătoare;
 • intrări din import (DVI) și calcul automat al prețului de import, cu toate componentele acestuia (taxe și comisioane vamale, accize etc.);
 • intrări din producția proprie;
 • ieșiri spre consum, cu preluarea automată a consumurilor specifice aferente comenzilor interne lansate în producție și tipărirea de bonuri de consum;
 • vânzări de mărfuri sau produse din stoc sau vânzări de servicii evidențiate pe agenți de vânzări, cu tipărirea facturilor sau avizelor de expediție;
 • vânzări la export, cu tipărirea de invoice;
 • transfer de articole din stoc între gestiuni, modificări de stoc (modificarea prețului de înregistrare, măriri sau diminuări de stoc, modificarea caracteristicilor de stocare), cu tipărirea de note de transfer sau avize de expediție;
 • evidența facturilor nesosite/de întocmit, aferente intrărilor/ieșirilor pe avize.

WinMENTOR ENTERPRISE înregistrează orice tip de discount, cu posibilitatea de distribuire pe prețuri a discounturilor de la furnizori și generarea automată de discounturi pentru vânzări în funcție de valoarea facturii, volumul tranzacțiilor încheiate cu clientul, cantitatea facturată către un client sau termenul de plată a facturii. Pentru toate tipurile de documente de vânzare se pot urmări termene de plată și majorări de întârziere la plată.

Furnizori și clienți

WinMENTOR ENTERPRISE dă posibilitatea împărțirii în clase de încadrare, în funcție de necesitățile curente de operare, pentru identificarea rapidă a partenerilor.

Pachetul de programe păstrează în nomenclatorul de parteneri o singură înregistrare, indiferent de moneda tranzacției sau de tipul contabil al partenerilor (furnizori, furnizori de imobilizări, furnizori plătiți în avans, furnizori – facturi nesosite, clienți, încasări în avans de la clienți, clienți – facturi de întocmit); în funcție de machetă în care este utilizat un partener, fie el furnizor sau client, programul identifică tipul contabil potrivit pentru a trata corect cazul propus spre rezolvare.

 • toate tranzacțiile legate de parteneri (documente, plăți, încasări, compensări) se pot înregistra pe sedii (puncte de lucru).
 • pe baza creditelor acordate clienților, WinMENTOR ENTERPRISE semnalează situațiile în care pe un document de ieșire este depășit plafonul de creditare acordat unui client.
 • programul permite acordarea de discounturi automate pentru fiecare articol din stoc sau serviciu vândut în funcție de distanța până la client, termen de plată, volumul tranzacțiilor înregistrate în decursul timpului cu un client sau orice alte discounturi asociate partenerului respectiv.
 • se pot consulta în orice moment fișe lunare sau anuale de clienți și furnizori în lei sau valută, balanțe de furnizori sau clienți, situația furnizorilor neachitați sau a clienților datornici.
 • WinMENTOR ENTERPRISE permite lucrul cu parteneri externi (cu care se efectuează tranzacții în valută), precum și efectuarea operațiunilor de compensare cu terții, pe bază de proces verbal de compensare.
 • lista încasărilor lunare de la clienți, permite evidența stingerii obligațiilor de încasare pe clase de parteneri sau pe agenții care au intermediat vânzările
 • stingerea obligațiilor de plată sau încasare pentru parteneri se poate face și într-o altă monedă decât cea care a generat obligația.

Trezorerie

WinMENTOR ENTERPRISE permite legarea plăților și încasărilor de documentele primare care au generat obligația de plată sau încasare. Plățile și încasările în valută sunt însoțite de înregistrarea automată a diferențelor de curs valutar.

Evidențiază operațiunile bancare aflate în curs (cambie, cec, bilet la ordin etc.).

Gestionează complet avansurile de trezorerie prin plăți, restituiri și justificarea sumelor cheltuite.

Oferă posibilitatea regularizării soldurilor în valută (Casă/Bancă, Parteneri, Personal).

Tipărește registre de casă și de bancă în lei sau valută. Sumele în curs de decontare pot fi tipărite separat pentru încasări sau plăți în curs, cu evidențierea datei reale sau probabile de decontare.

Liste și rapoarte

Ordonarea după valorile crescătoare / descrescătoare din oricare coloană, gruparea liniilor după valori comune din coloane, condiții de filtrare a liniilor din listă, centralizarea automată și alte operații asemănătoare pot fi configurate de utilizator în funcție de necesitățile apărute în exploatarea pachetului de programe. Modulul de listare – raportare permite formatarea rapidă a mai multor coloane simultan.

Listele pot fi centralizate după anumite coloane (câmpuri) obținându-se astfel liste sintetice care se generează mai rapid. Lista se poate expanda, în întregime sau pe anumite grupuri, pentru a vedea esența acesteia (liniile obișnuite).

În situația în care aceeași listă necesită grupări, filtrări și configurări diferite pentru a răspunde unor cerințe diverse, utilizatorul poate salva variante ale listei originale, astfel încât denumirea specificată apare în meniul modulului de liste la același nivel cu lista originală livrată odată cu WinMENTOR ENTERPRISE.

Rapoartele au trei moduri de salvare: salvare locală, salvare comună și salvare în depozit de liste. La apelarea unei liste din meniu, dacă există salvări atunci e permisă alegerea modului de listare: lista nouă generată pe loc, încărcare de lista din salvare locală sau încărcare comună tuturor userilor.

Listele sunt create inițial cu un număr limitat de coloane (câmpuri). În funcție de specificul de activitate sunt necesare de multe ori și alte coloane existente în baza de date. Aceste coloane se pot adăuga de către utilizator prin alegere dintr-o listă de coloane posibile, care se numesc coloane suplimentare.

Utilizatorul poate programa generarea și/sau tipărirea mai multor liste (job liste) la o dată și o oră specificată și cu o periodicitate dată.

Câteva dintre tipurile de liste ce pot fi obținute:

 • liste contabile: balanța de verificare în lei sau valută, pe toată firma sau pe subunități, balanța cumulată pe grup de firme, registrul jurnal de înregistrări contabile, fișe analitice de cont, fișe șah de cont, cartea mare, realizări pe gestiuni/activități în lei sau valută, deconturi de asociere în participațiune, situații financiare, ș.a;
 • liste de TVA: jurnal de cumpărări, jurnal de vânzări, registrul de încasări din magazin;
 • liste pentru casă și bancă: registre de casă și bancă (lei sau valută), liste de plăți și încasări în curs de decontare (cambie, cec, bilet la ordin), etc;
 • stocuri: liste de intrări de la furnizori (inclusiv importuri, cu detalierea modului de calcul al prețului de import) sau din producție proprie, liste de consumuri, liste de vânzări, fișe de magazie, balanța stocurilor, raport de gestiune ș.a;
 • liste de furnizori/clienți/avansuri de trezorerie: fișa de furnizor/client, balanța de furnizori/clienți, fișa de avans spre decontare, balanța avansurilor spre decontare, lista furnizori neachitați, clienți datornici, liste ale încasărilor de la clienți, liste ale plăților la furnizori.

WME Comenzi online

Este modulul separate, integrat, care permite transmiterea comenzilor de la clienţi online prin intermediul unui browser web direct în baza de date WME.

 • Fiecare client care va avea acces la acest modul trebuie autorizat în prealabil în WME.
 • Comenzile introduse sunt confirmate de utilizatori WME. În cadrul aplicaţiei, utilizatorul poate consulta starea comenzilor pe care le-a emis, acestea actualizându-se automat pe măsura facturării.
 • Acest modul este supus particularizării în funcţie de cerinţele specifice ale utilizatorului. Prin particularizare se urmărește, de asemenea, adaptarea designului de interfaţă pentru integrarea în pagina de internet din care se lansează.

WME BI

WME lucrează nativ cu aplicatia HyperAnalyzer. Integrarea cu acest BI (Business Intelligence) performant este completă prin adăugarea meniului de analize direct în meniul de liste WME. Achiziţionarea aplicaţiei BI permite utilizarea unui dashboard predefinit în HyperAnalyzer. Printre analizele predefinite se numară:

 • analiza stocurilor (TreeMap);
 • analiza vechimii stocurilor;
 • evoluţia stocurilor;
 • analiza vânzărilor (istoric, sezonalitate);
 • analiza vânzărilor pe anul selectat;
 • analiza vânzărilor din an comparativ cu anul trecut;
 • analiza achiziţiilor din an comparativ cu anul trecut;
 • analiza Preţ vs Adaos vs Vânzări.

Se poate dezvolta, la cerere, orice model de raport cu materializare grafică, la standardele cele mai ridicate.

Pentru exploatarea bazei de date, WME a fost interfaţat de asemenea, cu alte două aplicaţii de tip bussines inteligence, și anume cu Oracle BI și cu QlikView.

WME DocImpServer

Este un server IIS (Internet Information Services) care reprezintă poarta de acces la baza de date WME.

 • Prin intermediul acestuia se execută import/export de date la cerere cu aplicaţii externe de tip SFA(Sales Force Automation), WMS (Warehouse Management System) sau orice aplicaţie ce trebuie să comunice cu baza de date WME.
 • Cererile de interogare sau de salvare a datelor se gestionează prin fișiere text cu delimitatori și sunt rezolvate pentru utilizatori conectaţi la baza de date prin sistemul de parole și utilizatori controlat de WME.

WME AdminJobs

ADMINJOBS este un modul specializat în execuţia automată de acţiuni prestabilite după un orar fixat în prealabil.

 • Joburi de listare
 • Alerte
 • Proceduri de actualizare date
Joburi de listare

Permit stabilirea de seturi de liste ce vor fi lansate în execuţie la anumite ore și la intervale de timp specificate de utilizator prin intermediul orarelor de execuţie.

Se diferenţiază două tipuri de joburi: de tip SERVER și de tip CLIENT.

 • Joburile de tip SERVER pregătesc tabelele de bază ale listelor, direct pe serverul Oracle, pe bază de orar. Ulterior, utilizatorii pot vizualiza listele pregătite prin job fără a mai consuma timp cu execuţia SQL-urilor de listare. Acest mod de lucru asigură eliberarea serverului pe timpul zilei prin transferarea pe perioada nopţii a execuţiilor consumatoare de timp.
 • Joburile de tip CLIENT pregătesc tabelele de bază ale listelor din WME pe bază de timer, la o oră stabilită direct pe macheta de joburi de listare. Acest mod de execuţie a listelor permite prelucrarea după execuţie a listelor în vederea exportului în formatele pdf, xls, html, txt. Listele create astfel pot fi printate în perioade de liniște operaţională, iar fișierele de export rezultate pot fi trimise pe email către decidenţi.

În lipsa modului DataWareHouse listele generate prin joburile de listare pot fi exploatate dintr-o machetă specializată.

Alerte
 • Sunt utilizate pentru a informa persoanele interesate asupra diverselor situaţii apărute pe parcursul exploatării aplicaţiei.
 • Informarea se poate face pentru parteneri prin eMail sau SMS, iar pentru angajaţii firmei prin eMail, SMS, mesagerie internă WME.
 • Pentru agenţi sau operatori, alertele generează automat task-uri ce descriu sarcini care le revin acestora ca rezultat al analizării bazei de date.
 • Interogarea bazei de date se execută automat, pe baza unui orar atașat alertei.
 • Programul oferă un set de alerte predefinite, dar se pot imagina şi alte notificări, în funcţie de specificul firmei.
 • Descrierea frazei SQL de interogare poate fi făcută de către operatori pe baza exemplelor din alertele predefinite.
 • Adăugarea sau modificarea frazelor SQL de interogare este facilitatată de sistemul automat de propunere a denumirilor de câmpuri pentru fiecare tabelă în parte. Editorul SQL evidenţiază pe bază de culori cuvintele cheie ale limbajului pe măsura descrierii frazei.
Proceduri de actualizare date
 • Sunt utilizate pentru a produce actualizări automate în baza de date.
 • Se pot utiliza pentru a bloca la facturare parteneri care nu întrunesc condiţiile impuse de politica firmei, care au autorizaţii de funcţionare expirate, pentru a bloca la vânzare mărfuri expirate, sau pentru a controla starea stocurilor cu data de expirare, în vederea restricţionării vânzărilor de mărfuri sau de produse apropiate de data expirării.
 • Interogarea bazei de date se execută automat, pe baza unui orar atașat procedurii. Programul oferă un set de proceduri predefinite, dar se pot imagina și alte acţiuni de actualizare în funcţie de specificul firmei. Descrierea frazei SQL de executat poate fi făcută de către operatori pe baza exemplelor din procedurile predefinite. Adăugarea sau modificarea frazelor SQL de interogare este facilitatată de sistemul automat de propunere a denumirilor de câmpuri pentru fiecare tabelă în parte.

WME IFRS

Toate societăţile comerciale cotate pe o piaţă reglementată din UE sunt obligate să întocmească situaţii  financiare consolidate, în conformitate cu IFRS (International Financial Reporting Standard). Pentru firmele de contabilitate care ţin evidenţa financiar-contabilă  a societăţilor cu capital strain, precum și pentru majoritatea societăţilor ce sunt auditate anual, raportarea conform IFRS este o cerinţă de bază.

 • În WME există posibilitatea de a genera raportările IFRS (bilanţ, cont de profit și pierderi) cu toate elementele necesare.
 • Corespondenţa între conturile rincipale și conturile din raportarile de tip IFRS face ca rapoartele IFRS să fie generate automat.
 • Se pot defini indicatorii specifici, cu posibilitatea de a crea coloane distincte pentru perioada actuală și cea precedentă: valori fără ajustări (cele din balanţa statutară), ajustări, valori cu ajustări. Valorile din conturile de amortizări imobilizare pot fi cele din amortizarea economică sau din amortizarea de grup.
 • Raportările se pot face lunar/trimestrial/anual.
 • Se pot introduce Note contabile de ajustări IFRS.
 • Se pot introduce înregistrări de ajustări pe parteneri și se pot importa din șabloane.
 • Se pot introduce regularizări de ajustare a obligaţiilor introduse pe parteneri. Aceste diferenţe rezultate sunt duse pe colana de ajustări și sunt aferente conturilor de parteneri.
 • Conversia în EUR se poate face folosind cursuri diferite, în funcţie de contul din balanţă sau categoria de bilanţ.
 • Formatul rapoartelor poate fi diferit în funcţie de modelul cerut.

WME Parc Auto

Acest modul permite gestiunea flotei auto din cadrul firmei şi oferă posibilitatea de a analiza un vehicul ca pe un centru de cost, punând în balanţă eficienţa utilizării lui pentru transport şi cheltuielile pe care le-a ocazionat: asigurări, piese de schimb, consum de ulei, consum de carburant, întreţinere periodică, etc.

 • Calculul automat al consumului normat de combustibil pe baza fişelor de activitate zilnică (FAZ), precum şi importul alimentărilor de combustibil şi generarea bonurilor de consum pe fiecare maşină/şofer.
 • Se pot completa toate detaliile tehnice legate de mijlocul de transport şi citirea km la bord pe fiecare lună şi şofer în parte, anvelopele utilizate, precum şi autorizaţiile şi documentele necesare utilizării autovehiculelor. Mai mult decât atât, utilizatorul poate fi atenţionat în privinţa expirării autorizaţiilor.

WME CRM

Modulul CRM (Customer Relationship Management) gestioneazӑ relaţiile cu clienţii, cu lead-urile, având posibilitatea de a urmӑri un istoric al fiecӑrui client privind oportunitӑţile, ofertele, comenzile, contractele, facturile, task-urile, email-urile de pe acel partener.

 • În cadrul campaniilor de marketing se face analiza costurilor estimate şi a celor reale princonfruntarea cu documentele de intrare, comenzi, bonuri de consum.
 • În cadrul oportunitӑţilor se pot defini toate etapele de negociere cu un anumit client, de la prezentare și până la vânzare/pierderea acelui partener. Din oportunitate se poate genera în tadiul de ofertare oferta către client, iar din stadiul de negociere se generează comanda client şi/sau contractul de tip abonament.
 • Planificarea activităţilor agenţilor în cadrul firmei poate fi înregistrată/verificată şi cuantificată cu ajutorul task-urilor. Modulul permite verificarea automată a disponibilităţii unui angajat la locarea lui pe un task, în funcţie de alte task-uri deschise sau nerezolvate alocate respectivului utilizator, nerezolvate precum şi numărul de ore disponibile/zi. În momentul încheierii unui task, modulul permite generarea unui deviz de servicii.
 • În cadrul firmei, agenţii pot fi avertizaţi prin mesaje sau email-uri dacă se apropie un termen de execuţie peste un anumit număr de zile şi li se poate urmări activitatea şi gradul de încărcare prin urmărirea task-urilor pe fiecare persoană în parte.

WME DataWareHouse

Funcţionează ca și conector de Bussines Inteligence care permite accesul la procedurile de export a datelor din WME către aplicaţia de tip BI.

 • Permite salvarea joburilor de listare cu un nume dinamic, în ideea depozitării tabelelor de bază ale listelor. Parametrii posibili pentru compunerea numelui dinamic permit introducerea în numele depozitului a intervalului de listare și a subunităţii de listare.
 • Se pot stoca tabele de liste pentru fiecare lună și subunitate în parte, în ideea concatenării ulterioare a rezultatelor în vederea obţinerii listelor anuale sau, cumulate, la nivel de firmă, fară a mai fi nevoie de generare pentru lunile închise.
 • Butonul DWH de pe listele WME permite accesul la listele pregătite prin joburile de listare direct din meniu. În situaţia în care există liste depozitate, WME întreabă utilizatorul prin afișarea depozitelor existente, dacă dorește listarea rapidă a unui depozit existent sau dorește generarea unei liste proaspate.
 • Permite crearea de liste proprii care se integrează în meniurile aplicaţiei și care funcţionează identic cu listele native WME.

WME Restaurant

Este o aplicaţie distinctӑ, integrată, care gestioneazӑ activitӑţi specifice restaurantelor.

 • Se poate lucra direct pe firma de bazӑ sau independent ca post de retail pe o bazӑ de date localӑ, fӑrӑ pericolul întreruperii conexiunii internet cu sediul central al firmei în timpul activitӑţii. Conectarea la baza de date principalӑ se face doar în momentul în care se fac sincronizӑrile de date.
 • Operarea se poate face atât utilizând tastatura, cât și în modul de lucru TouchScreen.
 • Se pot aranja mesele și obiectele în spaţiul restaurantului, astfel încât imaginea interfeţei sӑ semene cu spaţiul real al încӑperilor deservite.
 • Ospӑtarii deschid comenzi și emit note de platӑ, bonuri fiscale pentru fiecare masӑ; eventual, la aceeași masӑ, pot prelua comenzi distincte mai mulţi ospӑtari.
 • Se pot acorda discounturi, se pot stabili diferite forme de platӑ.
 • Protocolul se poate evidenţia distinct.

WME Backoffice

Este o aplicaţie distinctă, integrată, ce opereazӑ în zona de back office a magazinelor.

 • Se pot emite facturi pentru bonurile emise în WME RETAIL, fiind conectat simultan atât la baza de date centralӑ cât și la baza de date locală, din magazin.
 • Se pot efectua plӑţi cash ale facturilor de furnizor, preluӑri de monetare de la casele de marcat, ȋnregistrarea de recepţii direct ȋn magazin, transferarea mӑrfurilor ȋntre magazine, interogarea bazelor de date ȋn vederea analizelor de vȃnzӑri.
 • Operarea se poate face atât utilizȃnd tastatura, cât și în modul de lucru TouchScreen.

WME Retail

Este o aplicaţie distinctă ce operează în zona de front office a magazinelor.

 • Se pot face vânzӑri prin casa de marcat la posturi de lucru, fără ca acestea să fie conectate la baza de date principală.
 • Nu se lucrează cu stocurile, ci cu nomenclatorul de articole.
 • O serie de opţiuni (configurări, ştergere articole, acordare discount) sunt permise doar anumitor utilizatori cu acces privilegiat.
 • Posibilitate de consultare a stocurilor din baza de date.
 • Datele se sincronizează ulterior generării. Acest mod de lucru uşurează manipularea bazei de date.
 • Operarea se poate face atât utilizând tastatura, cât şi în modul de lucru TouchScreen.

WME Service Auto

WME Service Auto este un modul nou al suitei WinMENTOR ENTERPRISE. Acesta este integrat aplicaţiei, facilitând astfel comunicarea cu modulul de bază și gestiunea unitară a întregii activităţi.

Machetele din WME Service Auto gestionează comenzile și mașinile din flotă, înregistrând detaliile tehnice legate de mijlocul de transport, anvelopele utilizate, precum și alte informații necesare exploatării. Toate datele se păstrează în istoricul parcului auto.

WME Rent-A-Car

WME Rent-A-Car este prima aplicaţie 100% românească dedicată firmelor cu activitate de închiriere de maşini. Pentru a da clienţilor control deplin, aplicaţia este integrată cu modulul principal (MENTOR) din WME, permiţând gestiunea completă (contabilitate, gestiune mijloace fixe, tranzacţii ş.a.) a firmei.

Pentru firmele ce au şi un service auto pe lângă închirierea de maşini, echipa noastră a dezvoltat un modul specific – WME Service Auto.