WinMENTOR

WinMentor

WinMENTOR este destinat utilizării de către firme cu profil de comerț en-gros și en-detail, producție industrială și agricolă, construcții, audit financiar-contabil, alimentație publică, servicii, etc.

Pachetul de programe este astfel conceput încât poate fi folosit și de către persoane neinițiate în contabilitate, odată ce configurarea inițială a fost definitivată sub îndrumarea coordonatorului compartimentului economic.

În momentul introducerii datelor din documentele primare în machete, programul generează automat înregistrările contabile aferente, acestea putând fi vizualizate imediat.

Cuplaj

Acest modul permite listarea unor balanțe cumulate pe un grup de firme înregistrate în nomenclatorul WinMENTOR.

Cuplarea balanțelor este necesară dacă o firmă este împărțită în mai multe subunități aflate în localități diferite și care au personalitate juridică distinctă. În această situație fiecare subunitate trebuie să aibă o balanță proprie, iar întocmirea bilanțurilor semestriale sau anuale necesită întocmirea unei balanțe cumulative.

Exact cu acest lucru te poate ajuta modulul de Cuplaj. După ce selectezi firmele pentru care dorești să generezi balanța cumulată, modulul generează planul de conturi cumulat, executând validări de compatibilitate între planurile de conturi ale firmelor selectate, rezultând în final balanța cumulată.

De asemenea, putem pune la dispoziția tuturor celor interesați și modulele SERVICE AUTO, BUGETE, STOC ONLINE, RESTAURANTE și DOC – IMP – SERVER. Pentru a afla mai multe detalii despre acestea vă rugăm să ne contactați.

Casa de Marcat

Acest modul se adresează utilizatorilor de case de marcat “OPTIMA”, “OMRON”, “EURO”, “DATECS”, OPTIMUS și “SAPEL”.

Funcțiile principale pe care le îndeplinește sunt:

 • preluarea stocurilor gestiunilor pe care le deservește (direct din stoc la început sau ulterior de pe tranzacțiile de recepție sau transfer intern);
 • editarea raportului “Z”, împreună cu generarea monetarului și modificarea efectivă a stocului din WinMENTOR;
 • furnizarea raportului privind vânzarile din casă în orice moment al zilei fară sa întrerupa funcționarea casei de marcat sau sa influenteze funcționarea acesteia;
 • înregistrarea automată în contabilitate a monetarelor operate.

Pentru mai multe detalii și pentru a vedea lista completă de case de marcat ce pot fi integrate în sistem, vezi următorul document!
(aici vine PDF-ul cu tot textul de pe site-ul vechi)

Satelit

Legatura dintre BAZĂ și SATELIT – destinată sincronizării celor două baze de date care se dezvoltă în paralel – se face prin intermediul pachetelor de date, pregătite de procedurile de cuplare din modulul SATELIT și transmise prin intermediul rețelei Internet sau pe suport magnetic. Sincronizarea se face în ambele sensuri.

Existența unui SATELIT presupune realizarea următoarelor activități:

 • pornirea SATELITULUI;
 • operarea tranzacțiilor curente;
 • sincronizarea bazei de date de pe SATELIT cu cea de pe BAZĂ.

Expert

Modulul EXPERT permite analiza activității firmei dintr-un punct de vedere diferit de cel al analizei contabile.

Acest modul permite bugetarea cheltuielilor și a încasărilor lunare pe termen lung, realizând un adevărat plan trimestrial pe baza unor reprezentări statistice și grafice ce se regăsesc în secțiunea LISTE.

Cu ajutorul acestui modul, vei reuși să urmărești încadrarea în bugete și să analizezi motivele care duc la neîncadrare, pentru a le putea evita pe viitor.

Cu alte cuvinte, acest modul este planificatorul ideal de cheltuieli și venituri.

Pentru a înțelege cum funcționează mai exact, contactează-ne.

Parc Auto

Vrei să gestionezi întreaga flotă auto și să calculezi consumul de combustibil printr-un singur click?

Acest modul cuprinde date generale despre mijloacele de transport și despre anvelopele utilizate, precum și despre autorizațiile și documentele necesare utilizării autovehiculelor.

Modulul facilitează planificarea și evidența traseelor de parcurs, evidența fișelor de activitate zilnică și calculul consumului normat de combustibil.

De asemenea, alături de pachetul WinMENTOR, modulul este capabil de a analiza un autoturism ca pe un mijloc de profit, punând în balanță eficiența utilizării lui pentru transport cu toate cheltuielile pe care le-a realizat.

Comercial

Ți-ai dori să poți monitoriza întregul proces de ofertare și comandă și să realizezi toate contractele cu clienții în mod automat?

Acum se poate! Acestea pot fi gestionate integral, eficientizând astfel întreaga activitate a departamentului comercial din firma ta. Poți gestiona cu ajutorul acestui modul cele mai complexe solicitări.

Câteva avantaje ale utilizării sale sunt:

 • Permite atribuirea automată a discounturilor și majorărilor de preț, după diverse criterii
 • Permite lucrul cu articole cu prețuri multiple și cu diverse categorii implicite de preț
 • Permite înregistrarea automată a taxelor de coletărie
 • Permite generarea automată de facturi pentru clienți / vânzare / servicii abonament / leasing
 • Permite realizarea unor rapoarte complexe cu privire la stocuri, plăți/încasări, intrări/ieșiri, comenzi și evidențe ale clienților și furnizorilor.

Producție

Dezvolți activități de producție în firmă?

Acest modul îți oferă asistență pe parcursul următoarelor etape:

 • Pregătirea fabricației – permite încărcarea consumului de materiale și de manoperă;
 • Lansarea în producție – permite elaborarea comenzilor interne de producție și generarea programului lunar de fabricație;
 • Urmărirea consumului de materiale și manoperă;
 • Transmiterea realizărilor lunare ale angajaților în modulul SALARII, în vederea stabilirii indicilor de realizare a salariilor;
 • Postcalculul producției lunare – permite preluarea datelor din modului SALARII și combinarea lor cu datele consumului de manopera;

Evidența realizării producției – permite monitorizarea abaterilor la nivel de comandă internă în ceea ce privește consumul de material și manoperă, stadiul realizării programului lunar de producție, situația comenzilor de la clienți etc.

Mijloace Fixe

Acest modul te ajută să calculezi automat amortizarea mijloacelor fixe și obiectelor de inventar aflate în gestiunea firmei tale.

Există mai multe facilități în cadrul utilizării acestui modul:

 • Permite calculul automat în regim liniar, accelerat sau degresiv;

 • Permite posibilitatea modificării duratei de utilizare a mijlocului fix în timpul ciclului de amortizare;

 • Permite posibilitatea reevaluării amortizării mijloacelor fixe și a valorii de inventar.

Restaurante

WinMENTOR restaurant va permite configurarea restaurantului, inregistrarea retetelor, evidenta consumurilor, emiterea notelor de plata, evidenta vanzarilor, configurarea chelnerilor, etc. Se poate lucra in mod touch-screen.

Declarații

Ce cuprinde aplicatia DECLARATII?

Declaratia 205:

 • Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit
 • Se completeaza si se depune anual de catre platitorii de venituri care au obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe veniturile cu regim de retinere la sursa a impozitului.
 • Din WinMENTOR se obtine prin utilizarea executabilului distinct DECLARATII. Generarea se face prin extragerea datelor din baza de date WinMENTOR si eventuala lor modificare, operata de utilizator. Declaratia se poate lista doar in formatul PDF, rezultat in urma validarii fisierului xml. Nota: Fisele fiscale se completeaza de catre societatile care au cel putin un angajat, o data pe an, si se depun la Agentia Nationala a Finantelor Publice pana in ultima zi a lunii februarie, inclusiv. Termenul limita pentru completarea fiselor fiscale este pana in anul 2011 inclusiv!

Declaratia 300:

 • Decontul de taxa pe valoare adaugata.
 • Se completeaza de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal, pentru obligatii fiscale incepand cu luna ianuarie 2011.
 • Declaratia 300 se poate depune: lunar (pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care se depune decontul) semestrial, trimestrial, anual, in functie de specificul fiecarei firme.
 • Din WinMENTOR se obtine prin utilizarea executabilului distinct DECLARATII. Generarea se face prin extragerea datelor din baza de date WinMENTOR si eventuala lor modificare, operata de utilizator.

Declaratia 390 – VIES:

 • Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri
 • Se completeaza de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 sau art. 153 p 1 din Codul fiscal, si se depune lunar, la Agentia Nationala a Finantelor, pana pe data de 25 a fiecarei luni (inclusiv).
 • Din WinMENTOR, prin intermediul modulului DECLARATII se permite generarea declaratiei, editarea si exportul ei in format xml, iar conversia in PDF se va realiza cu ajutorul programului DukIntegrator, furnizat de ANAF.

Declaratia 392:

 • Declaratia informativa 392 privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii, conform OPANAF nr. 65/ 2013.

Declaratia 394:

 • Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national
 • Se completeaza de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, conform art 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, si care sunt obligate la plata taxei conform art 150 alin. (1) si alin. (7) din Codul fiscal, pentru operatiunile impozabile in Romania.
 • Declaratia se depune la organul fiscal competent pana in data de 25 inclusiv a lunii urmatoare incheierii perioadei de raportare declarate pentru depunerea decontului (lunar, trimestrial, etc)
 • Din WinMENTOR, prin intermediul modulului DECLARATII se permite generarea declaratiei, editarea si exportul ei in format xml, iar conversia in PDF se va realiza cu ajutorul programului DukIntegrator, furnizat de ANAF.

Declaratia 112:

 • Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate
 • Se completeaza incepand cu anul 2011 de catre persoanele fizice si juridice care au claitatea de angajatori, entitatile asimilate angajatorului care au calitatea de platitori de venituri din activitati independente, platitorii de venituri pentru persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala, persoane asimilate angajatorului, orice platitor de venituri de natura salariala sau asimilate salariilor.
 • Declaratia se poate depune lunar sau trimestrial, pana pe 25 a lunii urmatoare celei pentru care de depune declaratia
 • Din WinMENTOR, prin intermediul modulului DECLARATII se permite generarea declaratiei, editarea si exportul ei in format xml, iar conversia in PDF se va realiza cu ajutorul programului DukIntegrator, furnizat de ANAF

REVISAL:

REVISAL – registrul general de evidenta a salariatilor

 • Aplicatia REVISAL este folosita pentru infiintarea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor in format electronic. Fiecare angajator are obligatia de a infiinta un registru general de evidenta a salariatilor si de a-l prezenta inspectorilor de munca, la solicitarea acestora.
 • Se completeaza de catre angajator de fiecare data cand in cadrul firmei apar modificari cu privire la evidenta evidenta salariatilor si in functie de modificare, se depune in termen de cateva zile.
 • Din WinMENTOR se obtine prin utilizarea executabilului distinct DECLARATII.

  Observatii:

  • Nu se actualizeaza datele in cazul in care pentru un contract exista mai multe inregistrari.
  • Nu se actualizeaza datele pentru contracte de tipul: venituri assimilate, vechi – conventie fara cm, vechi – conventie cu cm.
  • Nu se actualizeaza contractele a caror data de incetare este mai mica decat data de consemnare a actualizarii.

Bilant:

 • Se completeaza de catre persoana inregistrata in scopuri de TVA cuprinzand urmatoarele tipuri de raportare: raportare anuala, situatie financiara anuala si situatie financiara semestriala in termen de 120 zile sau 150 de zile in functie de tipul de raportare.

Salarii

Vrei să calculezi rapid, eficient și corect salariile angajaților tăi?

Modulul salarii îți oferă această posibilitate, plus multe alte caracteristici:

 • Poți opta între înregistrarea lor contabilă direct în modulul de baza WinMENTOR sau includerea lor manuală prin note contabile;
 • Permite configurarea contribuțiilor, îndemnizațiilor, sporurilor și reținerilor, conferindu-i un grad ridicat de adaptabilitate la cerințele utilizatorului și la modificările de legislație;
 • Oferă posibilitatea de configurare a listelor specifice, fiind un instrument ideal pentru evidența HR;
 • Permite preluarea realizărilor din producție pentru angajatii salarizați în acord, calculând automat indicele de realizare a salariului și oferind date pentru calculul costurilor pe produs realizat;
 • Permite regularizarea automată a impozitului pe venitul global la sfârșit de an;
 • Permite importul /exportul fișelor fiscale în fișiere de tip .TXT.

Liste și rapoarte

Pentru a rezolva problemele legate de marea varietate de imprimante aflate pe piață de produse hardware, programul permite listare în mod grafic (imprimante laser sau cu jet) sau mod text (imprimante cu ace). Astfel, pentru cei ce dețin imprimante care nu pot tipări în mod text liste în format landscape, modul grafic permite imprimarea pe formate A4 pentru orice listă, indiferent de lățime.

Ordonarea după valorile crescătoare din oricare coloană, gruparea liniilor după valori comune din coloane, impunerea de condiții de filtrare a liniilor din listă, centralizarea automată și alte operații asemănătoare pot fi configurate de utilizator în funcție de necesitățile apărute în exploatarea pachetului de programe.

Incasări si plăți

WinMENTOR permite legarea plăților și încasărilor de documentele primare care au generat obligația de plată sau încasare. Problema plăților și încasărilor în valută este rezolvată complet, cu înregistrarea automată a diferențelor de curs valutar.

Evidențiază operațiunile bancare aflate în curs (cambie, cec, bilet la ordin, etc.).

Gestionează complet avansurile de trezorerie prin plăți, restituiri și justificarea sumelor cheltuite.

Tipărește registre de casă și de bancă în lei sau valută; sumele în curs de decontare pot fi tipărite separat pentru încasări sau plăți în curs, cu evidențierea datei reale sau probabile de decontare.

Furnizori și clienți

WinMENTOR dă posibilitatea împărțirii în clase de încadrare, în funcție de necesitățile curente de operare, pentru identificarea rapidă a partenerilor.

Pachetul de programe păstrează în nomenclatorul de parteneri o singură înregistrare, indiferent de moneda tranzacției sau de tipul contabil al partenerilor (furnizori, furnizori de imobilizări, furnizori plătiți în avans, furnizori – facturi nesosite, clienți, încasări în avans de la clienți, clienți – facturi de întocmit); în funcție de macheta în care este utilizat un partener, fie el furnizor sau client, programul identifică tipul contabil potrivit pentru a trata corect cazul propus spre rezolvare.

Pe baza creditelor acordate clienților, WinMENTOR semnalează situațiile în care pe un document de ieșire este depășit plafonul de creditare acordat unui client.

Evidența contabilă

WinMENTOR asigură posibilitatea introducerii planului de conturi specific firmei Dvs în program, iar cu ajutorul funcțiilor oferite de program puteți folosi analitice pe un număr nelimitat de nivele.

Programul calculează automat coeficientul diferențelor de preț la mărfuri, închide automat conturile de venituri și cele de cheltuieli, conturile de TVA. Pentru firmele asociate în participațiune, programul asigură distribuirea procentuala a veniturilor și cheltuielilor. Întrucât înregistrările contabile sunt efectuate automat, programul compune și explicațiile acestora, detaliate conform opțiunii utilizatorului.

Înregistrările contabile efectuate automat de program pot fi completate, eventual, cu note contabile diverse (ex.: pentru cheltuieli de constituire, repartizarea profitului, impozit pe dividende). Este posibilă și obținerea unei balanțe cumulate pentru firmele din cadrul unui grup.